Is een extra hypotheek handig?

Er is een doel opgesteld dat Nederland tegen 2050 aan helemaal duurzaam en CO2- neutraal draait. Om deze doelen te halen, worden er momenteel ook